PETER BYDER DIG VELKOMMEN PÅ KLINIKKEN

Jeg er praktiserende hestedyrlæge med mere end 29 års erfaring. Uddannet delvis på Landbohøjskolen og færtiguddannet på ”The Royal Veterinary College” London med speciale i hestesygdomme 1992.

Jeg har arbejdet i 8 lærerige år i England med internationalt anerkendte dyrlæger før turen gik tilbage til DK som ejer af Charlottenlund Dyrehospital.  Nuværende egen praksis har muliggjort personlig professionel behandling af alle forekomne sygdomme hos heste i de sidste 14 år.

Mit absolutte speciale er primært indenfor bevægeapparatet dvs. haltheder og nedsat præstation. Ved gennemgang af din hest i samråd med dig undersøges for ømheder i ben, hals og ryg. Jeg får ved målrettet videreuddannelse i udlandet stor erfaring indenfor området med opdatering på de nyeste behandlingsmetoder samt diagnoser- dette sammen med min kliniske efaring giver et solidt fundament for udredning af halthedsproblemer hos heste.

Jeg benytter CT, scintigrafi og MRI i diagnose af de mere dybtegående udredninger. Din hest garanteres derved den bedste udredning og kirurgi sker ved henvisning til de mest kompetente dyrlæger i landet.

Medlem af Den Danske Dyrlægeforening- DDD

Member of the Royal Veterinary College – MRCVS

Medlem af The American Association of Equine Practitioners – AAEP

Medlem af The International Society of Equine Locomotor Pathology – ISELP